Τρίτη, 1 Μαΐου 2018

Η πίστη είναι πιο δυνατή και από τη φωτιά - 30 Απριλίου 2018


 Νύχτα ανάβουνε φωτιές / Τη μέρα φράγμα για να χτίζουν
 
  Goethe
 
 
Ευρωπαϊκή Αντίσταση