Δευτέρα, 18 Ιανουαρίου 2016

Η σύνδεση του ευρωπαϊκού πνεύματος με το αρχαίο ελληνικό"Έγραψα (και εξακολουθώ να το πιστεύω) ότι η επαφή μας προς τας πνευματικάς (όχι τας εθνικάς) αξίας των αρχαίων Ελλήνων θα γίνη και εις ημάς, τους φυσικούς απογόνους εκείνων, μόνον διά μέσου των αναγκών και των προβλημάτων και των αξιών του συγχρόνου ευρωπαϊκού πολιτισμού, όχι κατ' ευθείαν. Άλλωστε και όλα τ' αξιόλογα και ζωντανά στοιχεία της νεοελληνικής πνευματικής ζωής συμπίπτουν κατά το βάθος με ό,τι κατώρθωσεν ο Έλλην, καταπολεμών την βυζαντινήν του κληρονομίαν, ν'αφομοιώση από το ευρωπαϊκόν πνεύμα και δι' αυτού εμμέσως από το αρχαίον ελληνικόν."

Αυτά έγραψε, το 1936,  ο Ιωάννης Συκουτρής σε μια υποσημείωση στο "Η ελληνική αρχαιότης και η μεταπολεμική πνευματική ζωή".

Ευρωπαϊκή Αντίσταση