Δευτέρα, 9 Ιουλίου 2018

ΟΛΟΙ ΣΤΑ ΣΥΛΛΑΛΗΤΗΡΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΜΑΣ
Θεσσαλονίκη

 


Αλεξανδρούπολη

Χανιά

 


Βεργίνα


 πηγή: RV

Ευρωπαϊκή Αντίσταση