Τρίτη, 5 Απριλίου 2016

Ποιοι βρίσκονται πίσω από τη μαζική εισβολή αλλοφύλων στις δυτικές χώρες;


πηγή

Ευρωπαϊκή Αντίσταση