Δευτέρα, 17 Αυγούστου 2020

Rudolf Hess 26.4.1894 – 17.8.1987

 


 

 
Ευρωπαϊκή Αντίσταση