Πέμπτη, 6 Απριλίου 2017

Έθνη ανθρώπων…
Έθνη ανθρώπων ζωτικών
Με υπέροχη σημαία
Παιανίζουν σε γλώσσα στίλβουσα
Τον ερχομό τους στη χώρα

Γ. Σαραντάρης (Αύγουστος 1908-Φεβρουάριος 1941)


Ευρωπαϊκή Αντίσταση